iPhone - Programmu Compass un Maps lietošana kopā

background image

Programmu Compass un Maps lietošana kopā

Programma Compass arī parāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu un virzienu, atverot programmu
Maps. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “Atrašanās vietu meklēšana” 109. lpp
Lai redzētu savu atrašanās vietu programmā Maps: ekrāna Compass apakšdaļā pieskarieties

. Tiek atvērta programma Maps, un tā norāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu ar zilu atzīmi.

Uzzināt, kādā virzienā skatāties

Programmā Maps divreiz pieskarieties . Ikona pārvēršas par . Leņķis
parāda kompasa lasījuma precizitāti — jo mazāks ir leņķis, jo lielāka ir
precizitāte.

144

27. nodaļa27

Compass

background image

Voice Memos

28