iPhone - Par programmu Compass

background image

Par programmu Compass

Iebūvētais kompass norāda virzienu, kurā vērsts jūsu iPhone tālrunis, kā arī jūsu pašreizējās
atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas. Varat izvēlēties, vai kompasam jānorāda magnētiskais
vai īstais ziemeļpols.

Svarīgi.

Kompasa precizitāti var ietekmēt magnētiskie vai apkārtējie traucējumi; pat iPhone

austiņās esošie magnēti var izraisīt nobīdi. Izmantojiet elektronisko kompasu tikai vispārīgai
navigācijai un nepaļaujieties, ka tas precīzi noteiks atrašanās vietu, attālumu vai virzienu.

Ja brīdī, kad atverat programmu Camera, ir izslēgta funkcija Location Services, jūs, iespējams,
tiksit lūgts to ieslēgt. Programmu Compass var izmantot, neieslēdzot funkciju Location Services.
Sk. “Location Services” 176. lpp

Izvēlēties magnētisko

vai īsto ziemeļpolu

Pašreizējā

atrašanās vieta

Virziens, kurā

norāda iPhone

Skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu programmā Maps