iPhone - Videoklipu skatīšanās televizorā

background image

Videoklipu skatīšanās televizorā

Varat straumēt videoklipus pa bezvadu savienojumu uz savu televizoru, izmantojot funkciju
AirPlay un Apple TV ierīci, vai savienot iPhone tālruni ar savu televizoru, izmantojot kādu no
šiem kabeļiem:

Apple ciparu AV adapteris un HDMI kabelis (iPhone 4 un jaunākam modelim);

Â

Apple komponentu AV kabelis;

Â

Apple kompozītais AV kabelis;

Â

Apple VGA adapteris un VGA kabelis.

Â

139

25. nodaļa

Videos

background image

Daudzviet Apple kabeļi, adapteri un doki ir nopērkami atsevišķi. Dodieties uz www.apple.com/
store vai sazinieties ar vietējo Apple mazumtirgotāju.
Lai straumētu videoklipus, izmantojot AirPlay: sāciet videoklipa atskaņošanu, pēc tam
pieskarieties un AirPlay ierīču sarakstā izvēlieties Apple TV. Ja poga netiek rādīta vai
jūs nevarat AirPlay ierīču sarakstā atrast Apple TV ierīci, pārliecinieties, vai tā pieslēgta tam
pašam bezvadu tīklam, kam pieslēgts iPhone. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “Funkcija
AirPlay” 34. lpp

Videoklipa atskaņošanas laikā varat aizvērt programmu Videos un izmantot citas programmas.
Lai atjaunotu atskaņošanu iPhone tālrunī, pieskarieties un izvēlieties iPhone.
Lai straumētu videoklipus, izmantojot kabeli: ar kabeli savienojiet iPhone tālruni un savu TV
vai AV uztvērēju un atlasiet atbilstošu ieeju.

Izveidot savienojumu, izmantojot
AV kabeli

Izmantojiet Apple komponentu AV kabeli, Apple kompozīto AV kabeli vai
citus saderīgus kabeļus, kas apstiprināti lietošanai ar iPhone. Šos kabeļus
var arī izmantot kopā ar Apple universālo doku (Apple Universal Dock), lai
iPhone tālruni pieslēgtu televizoram. Atskaņošanas vadībai varat izmantot
doka tālvadības pulti.

Izveidot savienojumu, izmantojot
Apple ciparu AV adapteri (iPhone 4
vai jaunākam modelim)

Pievienojiet Apple ciparu AV adapteri iPhone doka savienotājam.
Lietojiet HDMI kabeli, lai savienotu adaptera HDMI portu ar televizoru vai
uztvērēju. Ja vēlaties turpināt iPhone tālruņa uzlādi laikā, kad skatāties
videoklipus, izmantojiet Apple doka savienotāja–USB kabeli, lai savienotu
adaptera 30 kontaktu portu ar datoru vai elektrības kontaktligzdai
pievienotu USB strāvas adapteri.

Izveidot savienojumu, izmantojot
VGA adapteri

Pievienojiet VGA adapteri iPhone doka savienotājam. Ar VGA kabeli
savienojiet VGA adapteri un saderīgu televizoru, projektoru vai VGA
ekrānu.

Ciparu AV adapteris atbalsta augstas izšķirtspējas video, kur izšķirtspēja sasniedz 720p un kuram
ir skaņa.

Ja savienojat iPhone 4S ar televizoru vai projektoru, izmantojot Apple ciparu AV adapteri vai VGA
adapteri, iPhone ekrāns tiek automātiski dublēts ārējā displejā ar izšķirtspēju līdz pat 1080p, un
videoklipi tiek atskaņoti ar izšķirtspēju līdz pat 720p.

iPhone 4S ekrāna saturu var dublēt arī televizorā pa bezvadu savienojumu, izmantojot funkciju
AirPlay Mirroring un Apple TV ierīci. Sk. “Funkcija AirPlay” 34. lpp