iPhone - Videoklipu meklēšana

background image

Videoklipu meklēšana

Varat meklēt ar iPhone tālrunī filmas, TV pārraides un video aplādes pēc nosaukumiem.
Lai meklētu videoklipus: ekrāna augšmalā pieskarieties statusa joslai, lai piekļūtu meklēšanas
laukam, pēc tam pieskarieties laukam un ievadiet tekstu.

Videoklipus var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. “Meklēšana” 30. lpp