iPhone - Videoklipu atskaņošana

background image

Videoklipu atskaņošana

Lai atskaņotu videoklipu: pieskarieties videoklipam.

Pieskarieties

videoklipam,

lai parādītu

vai paslēptu

vadīklas.

Skatīties

videoklipu

televizorā ar

Apple TV

ierīci

Velciet, lai pārietu uz priekšu vai atpakaļ.

Izvēlēties

nodaļu

Velciet, lai

pielāgotu skaļumu.

Vāģi 2 ir pieejami programmā iTunes. Vāģi 2 © Disney/Pixar.

Parādīt vai paslēpt atskaņošanas
vadīklas

Videoklipa atskaņošanas laikā pieskarieties ekrānam.

Pielāgot skaļumu

Velciet skaļuma slīdni vai izmantojiet iPhone skaļuma pogas tālruņa sānos
vai iPhone austiņu skaļuma pogas.

Mērogot videoklipu, lai aizpildītu
ekrānu vai pielāgotu ekrānam

Pieskarieties

vai

. Vai veiciet dubultskārienu videoklipam.

Pauzēt vai atsākt atskaņošanu

Pieskarieties vai vai nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.

Sākt vēlreiz no sākuma

Ja videoklipā ir nodaļas, velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu
līdz galam pa kreisi. Ja nodaļu nav, pieskarieties . Ja šīs darbības brīdī
videoklips ir ticis atskaņots mazāk par 5 sekundēm, bibliotēkā tiek atvērts
iepriekšējais videoklips.

Pāriet uz noteiktu nodaļu (ja
pieejama)

Pieskarieties , pēc tam izvēlieties nodaļu.

Pāriet uz nākamo nodaļu (ja
pieejama)

Pieskarieties vai divreiz ātri nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.

138

background image

Pāriet uz iepriekšējo nodaļu (ja
pieejama)

Pieskarieties vai trīsreiz ātri nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.
Ja šīs darbības brīdī videoklips ir ticis atskaņots mazāk par 5 sekundēm,
bibliotēkā tiek atvērts iepriekšējais videoklips.

Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu

Pieskarieties un turiet vai .

Pārtraukt videoklipa atskaņošanu

Pieskarieties Done.

Izvēlēties citu atskaņošanas
valodu (ja pieejama)

Pieskarieties , pēc tam sarakstā Audio izvēlieties valodu.

Rādīt vai paslēpt subtitrus (ja
pieejami)

Pieskarieties , pēc tam sarakstā Subtitles izvēlieties valodu vai iespēju
Off.

Rādīt vai paslēpt slēptos titrus (ja
pieejami)

Dodieties uz Settings > Video.