iPhone - Miega taimera iestatīšana

background image

Miega taimera iestatīšana

Varat iPhone tālrunī iestatīt, ka pēc noteikta laika jāpārtrauc mūzikas vai videoklipu atskaņošana.
Lai iestatītu miega taimeri: programmā Clock pieskarieties Timer, pēc tam velciet švīku, lai
iestatītu stundu un minūšu skaitu. Pieskarieties When Timer Ends un izvēlieties Sleep iPod,
pieskarieties Set, pēc tam pieskarieties Start, lai palaistu taimeri.
Kad taimeris ir noskaitījis laiku, iPhone tālrunis pārtrauc mūzikas vai videoklipu atskaņošanu,
aizver visas pārējās programmas un pēc tam pats aizslēdzas.