iPhone - Funkcijas Home Sharing lietošana

background image

Funkcijas Home Sharing lietošana

Funkcija Home Sharing ļauj iPhone tālrunī atskaņot mūziku, filmas un TV pārraides no Mac vai
personālā datora iTunes bibliotēkas. Sk. “Funkcija Home Sharing” 88. lpp

140

25. nodaļa25

Videos