iPhone - Kontaktu sinhronizācija

background image

Kontaktu sinhronizācija

Kontaktus var pievienot vairākos veidos:

izmantojiet programmu iTunes, sinhronizējiet kontaktus no Google vai Yahoo! kontiem vai

Â

veiciet sinhronizāciju ar programmām datorā. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp
Izmantojiet savus iCloud kontaktus. Sk. “

Â

iCloud” 17. lpp

iPhone tālrunī iestatiet Microsoft Exchange kontu, kam aktivizēta iespēja Contacts.

Â

Sk. “Kontaktu konti un iestatījumi” 136. lpp
Iestatiet LDAP vai CardDAV kontu, lai piekļūtu uzņēmuma vai mācību iestādes direktorijiem.

Â

Sk. “Kontaktu konti un iestatījumi” 136. lpp
Ievadiet kontaktus tieši iPhone tālrunī. Sk. “

Â

Kontaktu pievienošana un rediģēšana” 135. lpp

Importējiet kontaktus no SIM kartes (GSM modeļiem). Sk. “

Â

Kontaktu konti un

iestatījumi” 136. lpp

134