iPhone - Kontaktu pievienošana un rediģēšana

background image

Kontaktu pievienošana un rediģēšana

Lai pievienotu iPhone tālrunim kontaktu: pieskarieties Contacts un pieskarieties . Ja ikona
nav redzama, pārbaudiet, vai neskatāties LDAP, CalDAV, vai GAL kontaktu sarakstu.

Dzēst kontaktu

Ekrānā Contacts izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties Edit. Ritiniet uz
leju un pieskarieties Delete Contact.

Pievienot informāciju no ciparu
tastatūras

Pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties

. Pieskarieties Create New Contact vai pieskarieties “Add to Existing

Contact” un izvēlieties kontaktu.

Ievadīt numurā nestingro (divu
sekunžu) pauzi

Pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Pause. Tālruņa sistēmai var būt

nepieciešama viena vai vairākas pauzes, lai, piemēram, izsauktu numura
paplašinājumu. Kad numurs ir saglabāts, katra pauze tiek apzīmēta ar
komatu.

Ievadīt numurā stingro pauzi

Pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Wait. Saglabātā numurā stingrā

pauze tiek apzīmēta ar semikolu. Kad iPhone tālrunis numura sastādīšanas
laikā sasniedz semikolu, tas pārtrauc numura sastādīšanu un gaida, kad
nospiedīsit Dial, lai varētu turpināt.

Pievienot katalogam numuru, uz
kuru vai no kura nesen zvanīts

Pieskarieties Recents un blakus numuram pieskarieties

. Pēc tam

pieskarieties Create New Contact vai pieskarieties “Add to Existing
Contact” un izvēlieties kontaktu.

Lai rediģētu kontakta informāciju: izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties Edit;

Pievienot jaunu lauku

Pieskarieties

Add Field.

Pievienot kontakta Twitter
lietotājvārdu

Pieskarieties

Add Field, pēc tam pieskarieties Twitter.

Mainīt lauka iezīmi

Pieskarieties iezīmei un izvēlieties citu. Lai pievienotu jaunu iezīmi, ritiniet
līdz saraksta beigām un pieskarieties Add Custom Label.

Mainīt kontakta zvana vai īsziņas
signālu

Pieskarieties zvana vai īsziņas signāla laukam un izvēlieties jaunu skaņu.
Noklusētais signāls ir iestatīts ekrānā Settings > Sounds.

135

24. nodaļa

Contacts

background image

Dzēst elementu

Pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Delete.

Piešķirt kontaktam fotoattēlu

Pieskarieties Add Photo vai pieskarieties esošam fotoattēlam. Varat
uzņemt fotoattēlu ar kameru vai lietot esošu fotoattēlu.
Lai importētu fotoattēlus no savu kontaktu Twitter profiliem, dodieties uz
Settings > Twitter. Pierakstieties savā Twitter kontā, pēc tam pieskarieties
Update Contacts.