iPhone - Kontaktu konti un iestatījumi

background image

Kontaktu konti un iestatījumi

Varat pievienot Contacts kontus un pielāgot veidu, kādā tiek kārtoti un parādīti kontaktu vārdi.
Lai pievienotu programmas Contacts kontu: dodieties uz Settings > “Mail, Contacts,
Calendars”, pēc tam pieskarieties Add Account.

Ja vēlaties mainīt programmas Contact iestatījumus, dodieties uz Settings > “Mail, Contacts,
Calendars”, lai iestatītu šādas opcijas:

Iestatīt, kādā secībā kontakti
jākārto

Pieskarieties Sort Order un kārtojiet pēc vārda vai uzvārda.

Iestatīt, kā kontakti jārāda

Pieskarieties Display Order un izvēlieties, vai kontaktiem vispirms jārāda
vārds vai uzvārds.

Importēt kontaktus no SIM kartes

Pieskarieties Import SIM Contacts.

Iestatīt My Info karti

Pieskarieties My Info un sarakstā atlasiet kontakta karti, kurai ir jūsu vārds
un informācija.
My Info karti izmanto programma Siri u.c. Izmantojiet saistīto personu
laukus, lai definētu attiecības, par kurām pakalpojumam Siri jāzina, lai
varētu izpildīt tādas komandas kā “call my sister”.

136

24. nodaļa24

Contacts

background image

Iestatīt noklusēto Contacts kontu

Pieskarieties Default Account, pēc tam atlasiet kontu. Šeit tiek saglabāti
kontakti, kuriem izveides brīdī nenorādāt citu kontu.

Izmantot pakalpojumu iCloud, lai
programmas Contacts dati atbilstu
jaunākajai informācijai jūsu iOS
ierīcēs un datoros

Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Contacts.
Sk. “iCloud” 17. lpp

137

24. nodaļa

Contacts

background image

Videos

25