iPhone - Apvienotie kontakti

background image

Apvienotie kontakti

Ja sinhronizējat kontaktus ar vairākiem kontiem, varat iegūt vienas personas ierakstus vairākos
kontos. Lai kontaktu dublikātu ieraksti nebūtu redzami sarakstā All Contacts, visi kontakti,
kuri saglabāti atšķirīgos kontos, bet kuriem ir vienādi vārdi, tiek saistīti un sarakstā parādīti kā
apvienoti kontakti. Ja apskatāt apvienotu kontaktu, ekrāna augšmalā tiek parādīts virsraksts
Unified Info.
Lai piesaistītu kontaktu: pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties un izvēlieties kontaktu.

Ja saistīsit kontaktus, kuriem ir atšķirīgs vārds vai uzvārds, sākotnējo kontaktu vārdi netiks
mainīti, taču apvienotā kontakta kartē tiks rādīts tikai viens vārds. Lai izvēlētos vārdu, kas tiks
rādīts apvienotā kontakta kartē, pieskarieties tā saistītā kontakta kartei, kura vārdu vēlaties
redzēt, un pēc tam pieskarieties Use This Name For Unified Card.

Skatīt pirmkontā pieejamo
kontaktinformāciju

Pieskarieties kādam no pirmkontiem.

Noņemt kontakta saiti

Pieskarieties Edit, pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Unlink.

Saistītie kontakti netiek sapludināti. Ja maināt vai pievienojat apvienota kontakta informāciju,
izmaiņas tiek kopētas katrā pirmkontā, kur šāda informācija jau pastāv.