iPhone - Programmu dzēšana

background image

Programmu dzēšana

Varat izdzēst programmas, ko esat instalējis no pakalpojuma App Store. Izdzēšot programmu,
tiek izdzēsti arī tai piesaistītie dati.
Lai izdzēstu App Store programmu: Pieskarieties programmas ikonai sākuma ekrānā un turiet,
līdz tā sāk griezties; pēc tam pieskarieties . Nospiediet sākuma pogu , kad esat pabeidzis
programmu dzēšanu.

Lai saņemtu informāciju par katras programmas un visa satura un iestatījumu dzēšanu, sadaļā
lpp 184 sk. “Erase All Content and Settings”.

Pakalpojumā App Store varat bez maksas lejupielādēt jebkuru izdzēstu programmu, ko esat
iepriekš iegādājies.

Lejupielādēt izdzēstu programmu Pakalpojumā App Store pieskarieties Updates, pēc tam pieskarieties

Purchased. Pieskarieties programmai, pēc tam pieskarieties Install.

132

23. nodaļa23

App Store