iPhone - Programmu atrašana un lejupielāde

background image

Programmu atrašana un lejupielāde

Pārlūkojiet īpašos piedāvājumus, lai redzētu jaunizlaistās, nozīmīgās vai ieteicamās programmas,
vai pārlūkojiet Top 25, lai redzētu vispopulārākās programmas. Lai atrastu konkrētu programmu,
izmantojiet iespēju Search.
Lai pārlūkotu App Store piedāvājumu: pieskarieties Featured, Categories vai Top 25.

131

background image

Pārlūkot, izmantojot Genius

Pieskarieties Genius, lai redzētu ieteicamo programmu sarakstu, kura
pamatā ir jūsu pašreizējā programmu izvēle. Lai ieslēgtu pakalpojumu
Genius, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Genius ir bezmaksas
pakalpojums, taču tam nepieciešams Apple ID.

Meklēt programmas

Pieskarieties Search, pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet vienu
vai vairākus vārdus, pēc tam pieskarieties Search.

Iegūt novērtējumus un lasīt
atsauksmes

Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Ratings. Varat vērtēt
lejupielādētās programmas un rakstīt par tām atsauksmes.

No programmas iTunes pa e-pastu
nosūtīt saiti, kas norāda uz
programmas lapu Info

Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties “Tell a Friend”.

Nosūtīt kādam programmu kā
dāvanu

Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Gift This App un pēc tam
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ziņot par problēmu

Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties “Report a Problem.
Izvēlieties problēmu no saraksta vai, ja nepieciešams, ievadiet
komentārus; pēc tam pieskarieties Report.

Iegādāties un lejupielādēt
programmu

Pieskarieties cenai (vai pieskarieties Free), pēc tam pieskarieties Buy Now.
Ja esat jau iegādājies programmu, cenas vietā ekrānā Info ir redzama
iespēja “Install”. Par atkārtotu lejupielādi jums netiks pieprasīta maksa.

Izmantot dāvanu karti vai kodu

Ekrāna Featured apakšējā daļā pieskarieties Redeem un pēc tam izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.

Skatīt lejupielādes statusu

Programmas lejupielādes laikā tās ikona parādās sākuma ekrānā, un uz tās
ir redzams norises indikators.

Lejupielādēt iepriekš nopirktu
saturu

Pieskarieties Purchased.
Varat objektu lejupielādēt arī pārlūkošanas laikā: vienkārši pieskarieties
Download vietā, kur parasti ir redzama cena.

Automātiski lejupielādēt saturu,
ko esat iegādājies citās ierīcēs

Dodieties uz Settings > Store, pēc tam ieslēdziet automātisku lejupielādi
vajadzīgā veida pirkumiem.

Atjaunināt programmu

Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Updates un izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.