iPhone - Par pakalpojumu App Store

background image

Par pakalpojumu App Store

Varat meklēt, pārlūkot, novērtēt, iegādāties un lejupielādēt programmas no pakalpojuma App
Store tieši iPhone tālrunī.

Lai pārlūkotu App Store, iPhone tālrunim jābūt savienotam ar internetu. Sk. “Network” 179. lpp
Programmu iegādei ir nepieciešams arī Apple ID (var nebūt visur pieejams). Sk. “Sadaļas Store
iestatījumi” 133. lpp

Piezīme. Pakalpojums App Store var nebūt visur pieejams, un App Store saturs dažādās vietās
var atšķirties. Funkcijas var tikt mainītas.

Skatīt Genius ieteikumus

Meklēt programmas

atjauninājumus