iPhone - Par pakalpojumu Newsstand

background image

Par pakalpojumu Newsstand

Pakalpojums Newsstand apkopo jūsu žurnālu un avīžu programmu abonementus plauktā,
tādējādi ļaujot ātri un vienkārši piekļūt publikācijām. Plauktā ir redzamas Newsstand
programmas un, tikko ir pieejami jauni numuri, ar emblēmas palīdzību informē jūs, ka tie ir
pieejami lasīšanai. Jaunie izdevumi iPhone tālrunī tiek piegādāti automātiski.

Pieskarieties publikācijai

un turiet, lai pārkārtotu.

Lai atrastu Newsstand programmas: pieskarieties Newsstand, lai piekļūtu plauktam, pēc tam
pieskarieties Shore.

Kad iegādājaties avīžu piegādes programmu, tā tiek pievienota plauktam, lai tai būtu ērti
piekļūt. Pēc programmas lejupielādes atveriet to, lai apskatītu tās izdevumus un abonēšanas
opcijas.

Abonementi jāiegādājas no programmām, un maksa tiek pieskaitīta Store kontam. Sk. “Sadaļas
Store iestatījumi” 133. lpp

Cenas ir atšķirīgas, un Newsstand programmas var nebūt visur pieejamas.