iPhone - Jaunāko izdevumu lasīšana

background image

Jaunāko izdevumu lasīšana

Kad avīzei vai žurnālam ir jauns izdevums, Newsstand to lejupielādē (tiklīdz ir pieejams Wi-
Fi savienojums) un informē jūs, izmantojot emblēmu uz programmas ikonas. Lai sāktu lasīt,
atveriet programmu Newsstand, pēc tam atrodiet programmas, kurām ir karodziņš “New”.

129

background image

Katrai programmai ir savi izdevumu pārvaldības paņēmieni. Lai saņemtu informāciju par to, kā
dzēst vai atrast noteiktus izdevumus un strādāt ar tiem, sk. programmas palīdzību vai App Store
informāciju. Programmu Newsstand nevar noņemt no plaukta, un plauktā arī nevar ievietot cita
veida programmas.
Lai izslēgtu automātiskās lejupielādes: dodieties uz Settings > Store un izslēdziet publikācijai
automātisko lejupielādi.

130

22. nodaļa22

Newsstand

background image

App Store

23