iPhone - Video satura iegāde vai noma

background image

Video satura iegāde vai noma

Pakalpojums iTunes Store (var nebūt visur pieejams) ļauj iegādāties un lejupielādēt filmas, TV
pārraides un mūzikas videoklipus. Dažas filmas var arī nomāt uz ierobežotu laiku. Video saturs
var būt pieejams standarta izšķirtspējas formātā (SD jeb 480p), augstas izšķirtspējas formātā (HD
jeb 720p) vai abos.
Lai iegādātos vai nomātu video saturu: Pieskarieties Buy vai Rent.

Pēc satura iegādes tiek sākta tā lejupielāde, un tas ir redzams ekrānā Downloads.
Sk. “Lejupielādes statusa pārbaude” 128. lpp

Priekšskatīt video saturu

Pieskarieties Preview.

Skatīt priekšskatījumu televizorā,
izmantojot funkciju AirPlay un
Apple TV ierīci

Tiklīdz sākas priekšskatījums, pieskarieties

un izvēlieties Apple TV

ierīci. Sk. “Funkcija AirPlay” 34. lpp

126

21. nodaļa21

iTunes Store

background image

Piezīme. Ja iegādājaties HD video saturu iPhone 3GS tālrunī, video saturs tālrunī tiek
lejupielādēts SD formātā.