iPhone - Par pakalpojumu iTunes Store

background image

Par pakalpojumu iTunes Store

Izmantojiet pakalpojumu iTunes Store, lai pievienotu saturu savam iPhone tālrunim. Varat
pārlūkot un iegādāties mūziku, TV pārraides, audiogrāmatas, brīdinājuma signālus un zvana
signālus. Varat arī iegādāties vai nomāt filmas vai lejupielādēt un atskaņot aplādes vai iTunes U
kolekcijas. Satura iegādei nepieciešams Apple ID. Sk. “Sadaļas Store iestatījumi” 133. lpp

Piezīme. Pakalpojums iTunes Store var nebūt visur pieejams, un iTunes Store saturs dažādās
vietās var atšķirties. Funkcijas var tikt mainītas.

Lai piekļūtu pakalpojumam iTunes Store, iPhone tālrunim jāveido interneta savienojums.
Sk. “Network” 179. lpp