iPhone - Pārlūkošanas pogu maiņa

background image

Pārlūkošanas pogu maiņa

Varat aizstāt ekrāna apakšdaļā pieejamās pārlūkošanas pogas Music, Podcasts, Videos un Search
ar pogām, ko izmantojat biežāk. Ja, piemēram, bieži lejupielādējat audiogrāmatas, bet reti
skatāties videoklipus, varat aizstāt pogu Videos ar pogu Audiobooks.
Lai mainītu pārlūkošanas pogas: pieskarieties More, pieskarieties Edit, pēc tam velciet pogu uz
ekrāna apakšdaļu un novietojiet virs pogas, ko vēlaties aizstāt.

Lai pārkārtotu pogas ekrāna apakšdaļā, varat tās vilkt pa kreisi vai pa labi. Kad esat pabeidzis,
pieskarieties Done.

Pārlūkošanas laikā pieskarieties More, lai piekļūtu pārlūkošanas pogām, kas nav redzamas.