iPhone - Konta informācijas apskate

background image

Konta informācijas apskate

Lai iPhone tālrunī apskatītu savam Apple ID atbilstošo iTunes Store informāciju, pieskarieties
savam Apple ID (vairākuma iTunes Store ekrānu apakšdaļā). Vai dodieties uz Settings > Store un
pieskarieties View Apple ID. Lai skatītu konta informāciju, jums jāpiesakās kontā. Sk. “Sadaļas
Store iestatījumi” 133. lpp