iPhone - Aplāžu straumēšana un lejupielāde

background image

Aplāžu straumēšana un lejupielāde

Varat klausīties audio aplādes vai skatīties video aplādes, kas internetā tiek straumētas no
pakalpojuma iTunes Store. Varat arī lejupielādēt audio un video aplādes.
Lai straumētu aplādi: pieskarieties Podcasts (ja elements Podcasts nav redzams, vispirms
pieskarieties More), lai pārlūkotu aplādes pakalpojumā iTunes Store.

Video aplādes tiek atzīmētas ar video satura ikonu .

Lejupielādēt aplādi

Pieskarieties pogai Free, pēc tam pieskarieties Download. Lejupielādētās
aplādes tiek rādītas sarakstā Podcasts.

Skatīties vai klausīties
lejupielādētu aplādi

Programmā Music pieskarieties Podcasts (ja elements Podcasts nav
redzams, vispirms pieskarieties More), pēc tam pieskarieties aplādei. Video
aplādēm var piekļūt arī videoklipu sarakstā.

Iegūt lejupielādētās aplādes
papildu epizodes

Programmas Music sarakstā Podcasts pieskarieties aplādei, pēc tam
pieskarieties Get More Episodes.

Dzēst aplādi

Programmas Music sarakstā Podcasts velciet švīku pa kreisi vai pa labi pāri
aplādei, pēc tam pieskarieties Delete.

127

21. nodaļa

iTunes Store