iPhone - Spēlēšana ar draugiem

background image

Spēlēšana ar draugiem

Pakalpojums Game Center var jums ļaut sazināties ar spēlētājiem no visas pasaules. Draugus
pakalpojumā Game Center iegūst, izveidojot pieprasījumu vai pieņemot cita spēlētāja
pieprasījumu.
Ielūgt draugus uz vairāku dalībnieku spēli: pieskarieties Friends, izvēlieties draugu, izvēlieties
spēli un pieskarieties Play. Ja spēlē drīkst piedalīties papildu spēlētāji vai papildu spēlētāji ir
nepieciešami, izvēlieties aicināmos papildu spēlētājus; pēc tam pieskarieties Next. Nosūtiet
uzaicinājumu; pēc tam pagaidiet, kamēr pārējie to pieņem. Kad visi ir gatavi, sāciet spēli.

Ja draugs nav pieejams vai neatbild uz uzaicinājumu, varat pieskarieties Auto-Match, lai
pakalpojums Game Center jums atrastu citu spēlētāju, vai pieskarties Invite Friend, lai mēģinātu
uzaicināt citu draugu.

123

20. nodaļa

Game Center

background image

Sūtīt draudzības pieprasījumu

Pieskarieties Friends vai Requests, pieskarieties , pēc tam ievadiet sava
drauga e-pasta adresi vai Game Center segvārdu. Pieskarieties

, lai

pārlūkotu savus kontaktus. Lai vienā pieprasījumā pievienotu vairākus
draugus, pēc katras adreses pieskarieties ievades taustiņam.

Atbildēt uz draudzības
pieprasījumu

Pieskarieties Requests, pieskarieties pieprasījumam, pēc tam pieskarieties
Accept vai Ignore. Lai ziņotu par problēmu attiecībā uz pieprasījumu,
velciet švīku uz augšu un pieskarieties “Report a Problem”.

Skatīt spēles, ko spēlē draugs, un
noskaidrot drauga rezultātus

Pieskarieties Friends, pieskarieties sava drauga vārdam, pēc tam
pieskarieties Games vai Points.

Meklēt personu savā draugu
sarakstā

Pieskarieties statusa joslai, lai ritinātu līdz ekrāna augšmalai, pēc tam
pieskarieties meklēšanas laukam un sāciet rakstīt.

Norādīt, ka nevēlaties no citiem
saņemt spēļu uzaicinājumus