iPhone - Spēļu spēlēšana

background image

Spēļu spēlēšana

Lai spēlētu spēli: pieskarieties Games, izvēlieties spēli, pēc tam pieskarieties Play.

Skatīt labāko rezultātu īpašnieku
sarakstu

Pieskarieties Games, pēc tam izvēlieties spēli un pieskarieties
Leaderboard.

Skatīt sasniegumus, kurus varat
mēģināt iegūt

Pieskarieties Games, izvēlieties spēli, pēc tam pieskarieties Achievements.

Pēc spēles atgriezties pakalpojumā
Game Center

Nospiediet sākuma pogu, pēc tam sākuma ekrānā pieskarieties Game
Center.