iPhone - SIM kartes ievietošana

background image

SIM kartes ievietošana

Ja jums ir izsniegta SIM karte, ievietojiet to pirms iPhone iestatīšanas.

14

background image

Svarīgi.

SIM karte ir nepieciešama, lai izmantotu mobilos pakalpojumus GSM tīklos un dažos

CDMA tīklos. iPhone 4S tālrunis, kas aktivizēts CDMA bezvadu tīklā, var izmantot SIM karti arī,
lai pieslēgtos GSM tīklam (galvenokārt ar mērķi veikt starptautisko viesabonēšanu). Arī pēc tam,
kad būsit noslēdzis jebkuru līgumu, kas ietver obligāto pakalpojumu minimumu, uz šo iPhone
tālruni attieksies jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja politikas, kuras var ietvert pakalpojumu
sniedzēju maiņas un viesabonēšanas ierobežojumus. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju. Mobilā funkcionalitāte ir atkarīga no
bezvadu tīkla.

SIM kartes ievietošana iPhone 4S tālrunī

Micro SIM

karte

Micro SIM

kartes ligzda

Papīra saspraude

vai SIM kartes

izstumšanas adata

Lai ievietotu SIM karti: ievietojiet nelielas papīra saspraudes vai SIM izstumšanas adatas galu
SIM kartes ligzdas atverē. Izvelciet SIM kartes ligzdu un ievietojiet tajā SIM karti, kā parādīts. Kad
ligzda ir precīzi novietota un SIM karte atrodas tai virsū, uzmanīgi iebīdiet ligzdu vietā.