iPhone - Pieslēgšanās internetam

background image

Pieslēgšanās internetam

iPhone pieslēdzas internetam, tiklīdz tas ir nepieciešams, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja tas
ir pieejams) vai jūsu operatora mobilo tīklu. Informāciju par pieslēgšanos Wi-Fi tīklam sk. “Wi-
Fi” 174. lpp

Piezīme. Ja Wi-Fi interneta savienojums nav pieejams, noteiktas iPhone funkcijas un
pakalpojumi var pārsūtīt datus operatora mobilajā tīklā, par ko var tikt pieprasīta papildu maksa.
Sazinieties ar savu operatoru, lai saņemtu informāciju par mobilo datu plāna izcenojumiem. Kā
pārvaldīt mobilo datu lietojumu, sk. “Network” 179. lpp