iPhone - iPhone tālruņa savienošana ar datoru

background image

iPhone tālruņa savienošana ar datoru

Ja jums nav piekļuves Wi-Fi vai mobilajam tīklam, jums, iespējams, nāksies pieslēgt iPhone
tālruni datoram, lai veiktu aktivizēšanu. iPhone savienošana ar datoru arī ļauj sinhronizēt
informāciju, mūziku un citu saturu ar programmu iTunes. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp

15

2. nodaļa

Darba sākšana

background image

Lai savienotu iPhone tālruni ar datoru: izmantojiet iPhone tālruņa komplektācijā iekļauto doka
savienotāja–USB kabeli.