iPhone - Iestatīšana un aktivizēšana

background image

Iestatīšana un aktivizēšana

Lai iestatītu un aktivizētu iPhone tālruni, ieslēdziet iPhone un izpildiet vedņa Setup Assistant
norādījumus. Vednis Setup Assistant palīdz secīgi iestatīt tālruni, tostarp pieslēgties Wi-Fi tīklam,
veikt pierakstīšanos ar bezmaksas Apple ID vai izveidot to, iestatīt pakalpojumu iCloud, ieslēgt
ieteicamās funkcijas, piemēram Location Services un Find My iPhone, un aktivizēt iPhone tālruni
operatora tīklā. Iestatīšanas laikā varat arī atjaunot iCloud vai iTunes dublējumu.

Aktivizāciju var veikt Wi-Fi tīklā vai, ja lietojat iPhone 4S, operatora mobilajā tīklā (nav visur
pieejams). Ja neviens no šiem tīkliem nav pieejams, jums jāsavieno iPhone tālrunis ar datoru, lai
veiktu aktivizāciju.