iPhone - Šīs lietošanas pamācības apskate iPhone tālrunī

background image

Šīs lietošanas pamācības apskate iPhone tālrunī

iPhone lietošanas pamācību var skatīt iPhone tālruņa pārlūkā Safari un bezmaksas programmā
iBooks.
Lai skatītu lietošanas pamācību pārlūkā Safari: pieskarieties , pēc tam pieskarieties
grāmatzīmei iPhone User Guide.

Lai pamācības ikonu pievienotu sākuma ekrānam, pieskarieties , pēc tam pieskarieties “Add
to Home Screen”. Lai to skatītu citā valodā, galvenajā satura lappusē pieskarieties Change
Language.
Lai skatītu lietošanas pamācību programmā iBooks: ja neesat instalējis programmu iBooks,
atveriet pakalpojumu App Store, pēc tam sameklējiet un instalējiet programmu iBooks.
Atveriet programmu iBooks un pieskarieties Store. Meklējiet “iPhone User”, pēc tam atlasiet un
lejupielādējiet pamācību.

Lai saņemtu plašāku informāciju par programmu iBooks, sk. . nodaļu “iBooks” 151. lpp