iPhone - 2. nodaļa:  Darba sākšana

background image

Darba sākšana

2

BRĪDINĀJUMS.

Lai izvairītos no traumām, izlasiet visus lietošanas norādījumus šajā pamācībā

un drošības informāciju iPhone svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatā vietnē
support.apple.com/lv_LV/manuals/iphoneiPhone, pirms izmantojat iPhone.

·