iPhone - Par atrašanās vietām piesaistītiem atgādinājumiem

background image

Par atrašanās vietām piesaistītiem atgādinājumiem

Atrašanās vietai piesaistītie atgādinājumi ir pieejami tikai iPhone 4 un iPhone 4S modeļos, un tie
var nebūt visur pieejami. Atgādinājumus nevar piesaistīt vietām Microsoft Exchange un Outlook
kontos.

Vietai piesaistītu atgādinājumu iestata, lai programma Reminders jūs brīdinātu, kad tuvojaties
vietai vai vairs neesat šīs vietas tuvumā. Lai panāktu vislabākos rezultātus, norādiet vietu, kas ir
precīzi definēta, piemēram, noteiktu adresi, nevis pilsētu, un ņemiet vērā, ka vieta ne vienmēr
tiks noteikta precīzi. iPhone var pārbaudīt atrašanās vietu retāk atkarībā no tā, kāds jums ir
iPhone modelis un vai tālrunis ir aizslēgts, tāpēc pirms atgādinājuma saņemšanas var paiet
noteikts laiks.

Atgādinājuma izveides laikā varat izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu vai kontaktu
katalogā reģistrētu vietu. Pievienojiet programmai Contacts vietas, kuras gatavojaties izmantot
atgādinājumiem, piemēram, pārtikas veikalu vai skolu. Savai kontakta kartei programmā
Contacts ir jāpievieno arī vietas, kur pats bieži uzturaties, piemēram, mājas un darba
adreses. Programma Reminders rāda atrašanās vietas no jūsu kontakta kartes. Lai saņemtu
informāciju par savas kontakta kartes iestatīšanu programmā Contacts, sk. “Kontaktu konti un
iestatījumi” 136. lpp