iPhone - Izpildītu atgādinājumu pārvaldība

background image

Izpildītu atgādinājumu pārvaldība

Programma Reminders seko atgādinājumiem, kurus atzīmējat kā izpildītus. Varat tos redzēt
skatā List vai Date, kā arī izmantot skatu Completed.
Lai skatītu izpildītos atgādinājumus: ekrāna augšmalā pieskarieties pogai List, pēc tam velciet
švīkas no kreisās uz labo pusi, līdz tiek parādīts saraksts Completed.

120

19. nodaļa19

Reminders

background image

Skatīt izpildīto atgādinājumu
skaitu

Skatā List vai Date ritiniet līdz atgādinājumu saraksta sākumam un pēc
tam pavelciet uz leju virs saraksta, lai parādītos saraksts Completed.
Pieskarieties Completed, lai skatītu visus izpildītos atgādinājumus.

Atzīmēt izpildītu atgādinājumu kā
neizpildītu

Pieskarieties, lai noņemtu atzīmi. Atgādinājums automātiski tiek
pārvietots uz sarakstu, kur tas sākotnēji atradās.

Sinhronizēt iepriekšējos
atgādinājumus

Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pēc tam sadaļā
Reminders pieskarieties Sync. Šis iestatījums attiecas uz visiem jūsu
atgādinājumu kontiem. Lai saīsinātu izpildes laiku, nesinhronizējiet vairāk
vecu atgādinājumu kā nepieciešams.