iPhone - Atgādinājumu meklēšana

background image

Atgādinājumu meklēšana

Varat ātri atrast aktīvus vai izpildītus atgādinājumus. Atgādinājumi tiek meklēti pēc nosaukuma.
Lai meklētu atgādinājumus datuma skatā: pieskarieties , pēc tam pieskarieties Search
Reminders un ievadiet meklēšanas frāzi.
Lai meklētu atgādinājumus saraksta skatā: pieskarieties , pēc tam pieskarieties Search
Reminders un ievadiet meklēšanas frāzi.

Varat programmā Reminders meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. “Spotlight Search” 181. lpp Un
varat lūgt pakalpojumam Siri atrast atgādinājumus pēc nosaukuma. Sk. . nodaļu “Siri” 41. lpp

121

19. nodaļa

Reminders

background image

Game Center

20