iPhone - Atgādinājuma iestatīšana

background image

Atgādinājuma iestatīšana

Varat piesaistīt atgādinājumu noteiktam datumam un laikam, atrašanās vietai vai gan laikam,
gan datumam.
Lai pievienotu atgādinājumu: programmā Reminders pieskarieties , pēc tam ievadiet
aprakstu un pieskarieties Done.

Kad esat pievienojis atgādinājumu, varat precizēt tā iestatījumus.

118

background image

Iestatīt atgādinājumam noteiktu
atrašanās vietu

Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Remind Me. Ieslēdziet
iestatījumu “At a Location” un atlasiet When I Leave, When I Arrive vai abas
iespējas.
Lai izvēlētos vietu, kas nav jūsu pašreizējā atrašanās vieta, pieskarieties
Current Location, pēc tam pieskarieties Choose Address un izvēlieties
vietu programmā Contacts.
Sk. “Par atrašanās vietām piesaistītiem atgādinājumiem” 120. lpp

Iestatīt atgādinājumam noteiktu
datumu

Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Remind Me. Ieslēdziet
iespēju “On a Day”, pēc tam iestatiet datumu un laiku, kurā vēlaties saņemt
atgādinājumu. Atgādinājumi, kuri ir nostrādājuši un kuri nav izpildīti, tiek
rādīti ekrānā Notification Center.

Pievienot atgādinājumam
piezīmes

Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Show More.
Pieskarieties Notes.

Pārvietot atgādinājumu uz citu
sarakstu