iPhone - Taimera iestatīšana

background image

Taimera iestatīšana

Varat iestatīt taimeri, kas turpina darboties arī laikā, kad lietojat citas programmas.
Lai iestatītu taimeri: pieskarieties Timer, velciet švīku, lai iestatītu laiku, un pieskarieties Start.

Izvēlēties brīdinājuma skaņu

Pieskarieties When Timer Ends.

Iestatīt miega taimeri iPhone
tālrunim

Iestatiet ilgumu, pieskarieties When Timer Ends un izvēlieties Stop Playing.
iPhone tālrunis pārstāj atskaņot mūziku vai video saturu, kad beidzas
taimera laiks.

117

18. nodaļa

Clock

background image

Reminders

19