iPhone - Pasaules pulksteņu iestatīšana

background image

Pasaules pulksteņu iestatīšana

Varat pievienot pulksteņus, lai tie rādītu laiku citās lielās pilsētās un laika joslās citur pasaulē.
Lai pievienotu pulksteni: pieskarieties , pēc tam ievadiet pilsētas nosaukumu. Ja nevarat
atrast meklēto pilsētu, izmēģiniet kādu lielu pilsētu šajā pašā laika joslā.

Mainīt pulksteņu secību

Pieskarieties Edit, pēc tam velciet .

Dzēst pulksteni

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties

.