iPhone - Modinātāju iestatīšana

background image

Modinātāju iestatīšana

Varat iestatīt vairākus modinātājus. Iestatiet, ka modinātājs jāatskaņo norādītajās dienās vai tikai
vienreiz.
Lai iestatītu modinātāju: pieskarieties Alarm un pieskarieties .

Mainīt modinātāja iestatījumus

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties

.

Dzēst modinātāju

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties

.

116

background image

Ja ir ieslēgts kaut viens modinātājs, iPhone tālruņa statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek rādīta
ikona . Ja esat iestatījis, ka modinātājs jāatskaņo vienreiz, pēc izskanēšanas tas tiek izslēgts. Lai
to no jauna aktivizētu, varat to atkal ieslēgt.

Svarīgi.

Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās teritorijās. Ja ceļojat, iPhone var neatskaņot

modinātāju pēc pareizā vietējā laika. Sk. “Date & Time” 183. lpp