iPhone - Hronometra lietošana

background image

Hronometra lietošana

Lai uzņemtu laiku: pieskarieties Stopwatch, pēc tam pieskarieties Start.
Hronometrs turpina laika uzņemšanu, ja pārslēdzaties uz citu programmu.