iPhone - Piezīmju rakstīšana

background image

Piezīmju rakstīšana

Lai pievienotu piezīmi: pieskarieties , pēc tam ievadiet piezīmi un pieskarieties Done.

Izmantot pakalpojumu iCloud, lai
piezīmju dati tiktu atjaunināti jūsu
iOS ierīcēs un Mac datoros

Ja pakalpojumā iCloud lietojat me.com vai mac.com e-pasta adresi,
dodieties uz Settings > iCloud un ieslēdziet iestatījumu Notes.
Ja pakalpojumā iCloud lietojat Gmail vai citu IMAP kontu, dodieties uz
Settings > “Mail, Contacts, Calendars” un ieslēdziet iestatījumu Notes šim
kontam.
Sk. “iCloud” 17. lpp

Izveidot piezīmi noteiktā kontā

Pirms pieskaraties , lai izveidotu piezīmi, pieskarieties Accounts un
atlasiet kontu.

Iestatīt noklusēto kontu jaunām
piezīmēm

Ja pieskarsities ekrānā All Notes, piezīme tiks izveidota noklusējuma
kontā, ko esat atlasījis, atverot Settings > Notes.

114