iPhone - Piezīmju meklēšana

background image

Piezīmju meklēšana

Varat meklēt visu savu piezīmju tekstos.
Lai meklētu piezīmes: Piezīmju sarakstā velciet švīku uz leju, lai ritinātu uz saraksta sākumu un
piekļūtu meklēšanas laukam, pēc tam pieskarieties laukā un ievadiet, ko meklējat.

Piezīmes var meklēt arī no iPhone sākuma ekrāna. Sk. “Meklēšana” 30. lpp