iPhone - Piezīmju lasīšana un rediģēšana

background image

Piezīmju lasīšana un rediģēšana

Piezīmju saraksta sākumā tiek rādītas jaunākās piezīmes. Ja iCloud kontu izmantojat vairākās
iOS ierīcēs vai datoros, sarakstā ir visās ierīcēs izveidotās piezīmes. Ja kopīgojat piezīmes ar
programmu datorā vai citiem tiešsaistes kontiem, piemēram, Yahoo vai Gmail, šīs piezīmes tiek
sakārtotas atbilstoši kontiem.
Lai lasītu piezīmi: pieskarieties piezīmei sarakstā. Lai redzētu nākamo vai iepriekšējo piezīmi,
pieskarieties vai .

Mainīt fontu

Dodieties uz Settings > Notes.

Skatīt konkrēta konta piezīmes

Pieskarieties Accounts un izvēlieties kontu.

Skatīt piezīmes visos kontos

Pieskarieties Accounts un izvēlieties All Notes.

Rediģēt piezīmi

Pieskarieties jebkurā piezīmes vietā, lai piekļūtu tastatūrai.

Dzēst piezīmi

Piezīmju sarakstā velciet švīku pa kreisi vai pa labi pāri dzēšamajai
piezīmei. Kad lasāt piezīmi, pieskarieties .