iPhone - Piezīmju drukāšana un sūtīšana pa e-pastu

background image

Piezīmju drukāšana un sūtīšana pa e-pastu

Lai piezīmi varētu nosūtīt pa e-pastu, iPhone tālrunim jābūt iestatītam darbam ar e-pastu.
Sk. “Pasta un citu kontu iestatīšana” 16. lpp
Lai izdrukātu vai nosūtītu piezīmi pa e-pastu: piezīmes lasīšanas ekrānā pieskarieties .

115

17. nodaļa

Notes

background image

Clock

18