iPhone - Informācijas saņemšana par laikapstākļiem

background image

Informācijas saņemšana par laikapstākļiem

Sākuma ekrānā pieskarieties Weather, lai uzzinātu pašreizējo gaisa temperatūru un saņemtu
sešu dienu laika prognozi vienai vai vairākām pasaules pilsētām.

Pašreizējie laikapstākļi

Pievienot vai dzēst pilsētas

Pašreizējā temperatūra

Prognoze sešām dienām

Skatīt prognozi pa stundām

Saglabāto pilsētu skaits

Ja laika ziņu panelis ir gaiši zils, pilsētā ir diena. Ja panelis ir tumši violets, ir nakts.
Lai pievienotu pilsētu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties . Ievadiet pilsētas nosaukumu
vai pasta indeksu, pēc tam pieskarieties Search.

Pārslēgties uz citu pilsētu

Velciet švīku pa kreisi vai pa labi.

Mainīt pilsētu secību

Pieskarieties , pēc tam velciet uz augšu vai uz leju.

Dzēst pilsētu

Pieskarieties un pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Delete.

Iestatīt temperatūras rādījumu pēc
Fārenheita vai Celsija skalas

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties °F vai °C.

Izmantot pakalpojumu iCloud, lai
ar grūdējtehnoloģijas palīdzību
nogādātu savu pilsētu sarakstu uz
citām ierīcēm

Dodieties uz Settings > iCloud > Document & Data, pēc tam
ieslēdziet iespēju Documents & Data (pēc noklusējuma tā ir ieslēgta).
Sk. “iCloud” 17. lpp

Skatīt informāciju par pilsētu
vietnē Yahoo.com

Pieskarieties

.

113

background image

Notes

17