iPhone - Satiksmes plūsmas rādījums

background image

Satiksmes plūsmas rādījums

Kartē var redzēt, cik liela ir satiksmes plūsma uz galvenajām ielām un automaģistrālēm.
Lai parādītu vai paslēptu satiksmes plūsmas rādījumu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties
Show Traffic vai Hide Traffic.

Lai norādītu satiksmes plūsmas ātrumu, ielām un automaģistrālēm tiek piešķirti krāsu kodi:

pelēka — dati nav pieejami;

Â

zaļa — maksimālais atļautais ātrums;

Â

dzeltena — lēnāks par maksimāli atļauto ātrumu;

Â

sarkana — kustība ar regulāru apstāšanos.

Â

111

15. nodaļa

Maps

background image

Piezīme. Satiksmes plūsmas dati nav visur pieejami.