iPhone - Norādījumu saņemšana

background image

Norādījumu saņemšana

Lai saņemtu norādījumus:

1

Pieskarieties Directions.

2

Ievadiet sākuma un beigu punktus.

Jebkurā no diviem laukiem pieskarieties

, lai izvēlētos vietu, kas saglabāta sarakstā

Bookmarks (tostarp jūsu pašreizējo atrašanās vietu vai novietojuma kniepadatu), nesen izvēlētu
atrašanās vietu vai kontaktu. Ja ikona

nav redzama, pieskarieties , lai izdzēstu lauka saturu.

3

Pieskarieties Route, pēc tam atlasiet braukšanas norādījumus ( ), sabiedriskā transporta

lietošanas norādījumus ( ) vai iešanas norādes ( ).

4

Veiciet vienu no šīm darbībām:

110

15. nodaļa15

Maps

background image

Â

ja vēlaties skatīt norādījumus pa atsevišķiem posmiem, pieskarieties Start, pēc tam pieskarieties

, lai redzētu nākamo veicamo darbību;

Â

lai redzētu visus norādījumus kā sarakstu, pieskarieties , pēc tam pieskarieties List:
pieskarieties jebkuram saraksta elementam, lai kartē redzētu konkrēto brauciena/gājiena
posmu. Pieskarieties Route Overview, lai atgrieztos pārskata ekrānā;

5

Ja tiek parādīti vairāki maršruti, pieskarieties tam, ko vēlaties izmantot.

Ja izmantojat sabiedrisko transportu, pieskarieties , lai iestatītu izbraukšanas vai ierašanās
laiku un izvēlētos pārvietošanās grafiku. Pieskarieties pieturas ikonai, lai attiecīgi redzētu
autobusa vai vilciena atiešanas laiku un iegūtu saiti uz transporta pakalpojumu sniedzēja
tīmekļa vietni vai saņemtu kontaktinformāciju.

Saņemt norādījumus no vietas
kartē

Pieskarieties kniepadatai, pieskarieties

, pēc tam pieskarieties

Directions To Here vai Directions From Here.

Saglabāt vietu grāmatzīmē

Pieskarieties “Add to Bookmarks”.