iPhone - Karšu skati

background image

Karšu skati

Lai skatītu satelīta skatu vai jaukto skatu: pieskarieties , pēc tam atlasiet vajadzīgo skatu.
Lai skatītu vietu, izmantojot Google Street View: Pieskarieties . Velciet švīku pa labi, lai
panoramētu 360° skatu (ieliktnis parāda pašreizējo skatu). Pieskarieties bultiņai, lai pārvietotos
pa ielu. Lai atgrieztos kartes skatā, pieskarieties kartes ieliktnim labajā apakšējā stūrī.

Pieskarieties, lai atgrieztos kartes skatā.

Piezīme. Ielas skats var nebūt pieejams visās vietās.

112

15. nodaļa15

Maps