iPhone - Akciju kursu apskate

background image

Akciju kursu apskate

Programma Stocks ļauj skatīt jaunāko informāciju par izvēlēto akciju kursiem, fondiem un
indeksiem.

Kursi var kavēties līdz pat 20 minūtēm vai vairāk atkarībā no informācijas pakalpojuma.
Lai kursu lasītājam pievienotu akcijas, fondu vai indeksu: pieskarieties , pēc tam
pieskarieties . Ievadiet kodu, uzņēmuma nosaukumu, fonda nosaukumu vai indeksu, pēc tam
pieskarieties Search.
Lai redzētu akciju kursa, fonda vai indeksa vērtību izmaiņas laikā: savā sarakstā pieskarieties
akciju kursam, fondam vai indeksam, pēc tam pieskarieties 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y vai 2y.
Ja skatāt grafiku ainavorientācijā, varat pieskarieties grafikam, lai redzētu vērtību noteiktā laika
brīdī.

Izmantojiet divus pirkstus, lai redzētu vērtību izmaiņas noteiktā laika periodā.

Varat arī apskatīt savu biržas kursa indeksu ekrānā Notification Center. Sk. “Notifications” 32. lpp

107

background image

Dzēst akcijas

pieskarieties un blakus akcijām pieskarieties

, pēc tam pieskarieties

Delete.

Mainīt saraksta secību

Pieskarieties . Pēc tam pavelciet blakus akcijām vai indeksam esošo
ikonu uz jauno vietu sarakstā.

Pārslēgt skatu uz procentu
izmaiņām, cenu izmaiņām vai
tirgus kapitalizācijas izmaiņām

Pieskarieties jebkurai vērtībai ekrāna labajā malā. Pieskarieties vēlreiz, lai
pārslēgtos uz citu skatu.

Izmantot pakalpojumu iCloud, lai
akciju kursi tiktu atjaunināti jūsu
ierīcēs un datoros

Dodieties uz Settings > iCloud > Document & Data, pēc tam
ieslēdziet iespēju Documents & Data (pēc noklusējuma tā ir ieslēgta).
Sk. “iCloud” 17. lpp