iPhone - Videoklipu sūtīšana uz pakalpojumu YouTube

background image

Videoklipu sūtīšana uz pakalpojumu YouTube

Ja jums ir YouTube konts, varat videoklipus tieši sūtīt uz pakalpojumu YouTube. Sk. “Fotoattēlu
un videoklipu kopīgošana” 97. lpp

106

13. nodaļa13

YouTube