iPhone - Videoklipu pārlūkošana un meklēšana

background image

Videoklipu pārlūkošana un meklēšana

Lai pārlūkotu videoklipus: pieskarieties jebkurai pārlūkošanas pogai ekrāna apakšdaļā
vai pieskarieties More, lai piekļūtu papildu pārlūkošanas pogām. Ja skatāties videoklipu,
pieskarieties Done, lai redzētu pārlūkošanas pogas.

Skatīt saistītos

videoklipus vai

saglabāt vai kopīgot

šo videoklipu

Piekļūt papildu

pārlūkošanas pogām

vai pārkārtot pogas

Pieskarieties videoklipam, lai to atskaņotu.

Pieskarieties pārlūkoanas pogai, 
lai redzētu videoklipu sarakstu.

Mainīt pārlūkošanas pogas

Pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Edit. Velciet pogu uz ekrāna
apakšdaļu un novietojiet virs pogas, ko vēlaties aizstāt. Velciet pogu pa
kreisi vai pa labi, lai to pārvietotu. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.

Pārlūkot saistītos videoklipus

Blakus jebkuram sarakstā iekļautam videoklipam pieskarieties

.

Meklēt videoklipu

Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Search, pēc tam pieskarieties meklēšanas
laukam.

Skatīt citus videoklipus, kas
iesniegti no šī paša konta

Video informācijas ekrānā pieskarieties

blakus pašreizējam

videoklipam, pēc tam pieskarieties More Videos.

104