iPhone - Videoklipu atskaņošana

background image

Videoklipu atskaņošana

Lai skatītos videoklipu: pārlūkošanas laikā pieskarieties jebkuram videoklipam. Atskaņošana
tiek sākta brīdī, kad iPhone tālrunī ir lejupielādēta pietiekami liela videoklipa daļa. Ēnotā
meklēšanas joslas daļa attēlo lejupielādes norisi.

Pieskarieties

videoklipam,

lai parādītu

vai paslēptu

vadīklas.

Skatīties

televizoru ar

Apple TV

ierīci

Velciet, lai pārietu

uz priekšu vai atpakaļ. Lejupielādes statuss

Pievienot videoklipu

YouTube mapei Favorites

Velciet, lai 
pielāgotu skaļumu.

Pauzēt vai atsākt atskaņošanu

Pieskarieties vai . Varat arī nospiest iPhone austiņu vidējo pogu.

Sākt vēlreiz no sākuma

Videoklipa atskaņošanas laikā pieskarieties . Ja darbības brīdī būsit
skatījies videoklipu mazāk par piecām sekundēm, tā vietā pāriesit uz
iepriekšējo videoklipu sarakstā.

Tīt uz priekšu vai atpakaļ

Pieskarieties un turiet vai .

Lai pārietu uz jebkuru citu vietu

velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu.

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo
videoklipu sarakstā

Pieskarieties , lai pārietu uz nākamo videoklipu. Divreiz pieskarieties ,
lai pārietu uz iepriekšējo videoklipu. Ja esat skatījies videoklipu mazāk par
piecām sekundēm, pieskarieties tikai vienreiz.

Pārslēgties starp ekrāna režīmiem,
kas ļauj aizpildīt ekrānu un
pielāgoties ekrāna lielumam

Veiciet dubultskārienu videoklipam. Varat arī pieskarties

, lai videoklips

aizpildītu ekrānu, vai pieskarieties

, lai videoklips pielāgotos ekrāna

lielumam.

Skatīties YouTube videoklipus
televizorā

Savienojiet iPhone ar savu televizoru vai AV uztvērēju, izmantojot AirPlay
vai kabeļa savienojumu. Sk. “Videoklipu skatīšanās televizorā” 139. lpp

Pārtraukt videoklipa atskaņošanu

Pieskarieties Done.