iPhone - Par pakalpojumu YouTube

background image

Par pakalpojumu YouTube

Pakalpojums YouTube ļauj skatīties īsus videoklipus, ko iesūtījuši cilvēki no visas pasaules.
Dažām YouTube funkcijām ir nepieciešams YouTube konts. Lai iestatītu kontu, dodieties uz www.
youtube.com.

Piezīme. Pakalpojums YouTube var nebūt pieejams visās valodās un teritorijās.